מאגר משחקים ודפי עבודה

קריאת פירמידה

מיומנויות

מתאים לכיתות

תיאור

שלב רכישת הקריאה וגם לאחר מכן, חלק מהילדים מתקשים לקרוא בשטף. (קצב קריאה תקין )
תרגיל זה יסייע לכם לעבוד עם ילדיכם על שטף קריאה, בשיטה שנקראת הפירמידה. מומלץ לתרגל את הדף בכל ערב, במשך שבוע שלם.

הוראות

קריאת פירמדה מסייעת להתאמן על שטף קריאה. לפניכם קטעי קריאה, בנויים באופן מדורג. קיראו את הקטעים שלפניכם
הועלה לאתר ע"י המשתמש: